Kubet 18+ Jiebing okvititolia vs cạnh tranh ProVevir Forward-2018-05-09 Vòng 30

Vào lúc 23:00 ngày thứ Tư, ngày 09 tháng 5 năm 2018, Jiebing, Ultrok Vitzviria đã mở ra thử thách của chứng minh.Đối đầu lịch sử là cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai bên.Không có dữ liệu cho các hồ sơ gần đây.Thông tin trên là 201 Kube 888 Pro ngày 09 tháng 5, 8, vòng thứ 30 của trò chơi Jiebing Outrox Victoria Vstolia về phía trước, hãy xem nhiều hơn Chúc mừng.Tầm nhìn xa của trò chơi này đã được phát hành bởi hệ thống chỉnh sửa thông minh AI của Bóng đá vui vẻ.