Kubet cocom tomoid Tôi là nghiệp dư, gehe grang vsdvvdelet foresights-2018-03-25 vòng 19

Vào lúc 20:00 ngày Chủ nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018, Lotus nghiệp dư và Herogland đã mở ra thử thách của DVV Delft tại nhà.Đối đầu lịch sử là cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai bên.Không có dữ liệu cho các hồ sơ gần đây.Thông tin trên là điểm tương lai của vòng 19 của vòng 19 của Hutch -bettings B. Vòng 19 của nghiệp dư B của Hà Lan, và nhiều nội dung tuyệt vời của HERGLAN VS DVV Delet có thể tiếp tục chú ý đến Cheers.Trò chơi Sun City Sự hiện diện của trò chơi được phát hành bởi những người cổ vũ.